ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ

Βενζινάδικα - Τιμές βενζίνης - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (20 Σεπτεμβρίου 2014)

Τιμές diesel θέρμανσης

Λυπούμαστε, αλλά για τη συγκεκριμένη περιοχή και τύπο βενζίνης δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

 

Γρήγορη αναζήτηση (*: υποχρεωτικό)

Στατιστικά ημέρας

 

Σημείωση: Η υπηρεσία 'Βενζινάδικα - Τιμές βενζίνης' χρησιμοποιεί δεδομένα, που παρέχονται από την Terra Ε.Π.Ε. Τα δεδομένα στην υπηρεσία ανανεώνονται περίπου κάθε μία ώρα. Πηγή των τιμών βενζίνης είναι το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας.

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.