ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΝοσοκομεία

Γηροκομείου 118 Πάτρα, Τ.Κ. 26335
Δήμος Πατρέων, Νομός Αχαΐας

Τηλ.: 2613600336

Κατηγορία: Νοσοκομεία

Σχετικές καταχωρίσεις για Νοσοκομεία

ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.