ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΚΕΠ - ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη)

Δράμα, Τ.Κ. 66100
Δήμος Δράμας, Νομός Δράμας

Τηλ.: 2521351364
Φαξ: 2521351370

Κατηγορία: ΚΕΠ - Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.