ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΚΕΠ - ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ - ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κοπανάκι, Τ.Κ. 24011
Δήμος Τριφυλίας, Νομός Μεσσηνίας

Τηλ.: 2765029020
Φαξ: 2765023300

Κατηγορία: ΚΕΠ - Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.