ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΚΕΠ - ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΡΙΣΑ (ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη)

Παπαναστασίου Αλέξανδρου & Βελή Λάρισα, Τ.Κ. 41222
Δήμος Λαρισαίων, Νομός Λάρισας

Τηλ.: 2413506291
Φαξ: 2410538682

Κατηγορία: ΚΕΠ - Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.