ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΚΕΠ - ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ - ΠΟΛΙΧΝΗ (ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ)ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη)

Βουλγαροκτόνου & Σκύδρας Πολίχνη, Τ.Κ. 56532
Δήμος Παύλου Μελά, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310651788
Φαξ: 2310651382

Κατηγορία: ΚΕΠ - Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.