ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΣΜΟΣΓεωργικές επιχειρήσεις

Λαρίσης 221Ε Βόλος, Τ.Κ. 38334
Δήμος Βόλου, Νομός Μαγνησίας

Τηλ.: 2421045604

Κατηγορία: Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.