ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΕΛΚΕΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝΕπιστημονικά Εργαστήρια

Αριστομένους 35 Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100
Δήμος Καλαμάτας, Νομός Μεσσηνίας

Τηλ.: 2721085216

Κατηγορία: Εργαστήρια Επιστημονικών Ερευνών

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.