ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΤΗΝΟΥ Σ ΙΩΑΝΝΑΕργολήπτες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Ανατολής 57 Ηράκλειο, Τ.Κ. 14121
Δήμος Ηρακλείου, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2102848242

Κατηγορία: Εργοληψίες Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.