ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙατροί - Γιατροί Διάφορες Ειδικότητες

Μαιάνδρου 9 Αθήνα, Τ.Κ. 11528
Δήμος Αθηναίων, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2107210935
Φαξ: 2107210936

Κατηγορία: Ιατροί Λοιπών Ειδικοτήτων

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.