ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΡΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΙατροί - Γιατροί Διάφορες Ειδικότητες

Αλκιβιάδου 129 Πειραιάς, Τ.Κ. 18532
Δήμος Πειραιά, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2104940105
Φαξ: 2104940105

Κατηγορία: Ιατροί Λοιπών Ειδικοτήτων

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.