ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΚΕΠ - ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολίτη)

Ακαδημίας 3 Αθήνα, Τ.Κ. 10671
Δήμος Αθηναίων, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2103682041
Φαξ: 2103682348

Κατηγορία: ΚΕΠ - Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.