ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ - 5Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΥπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ευαγγελιστρίας Τήνος, Τ.Κ. 84200
Δήμος Τήνου, Νομός Κυκλάδων

Τηλ.: 2283025602
Φαξ: 2283023564

Κατηγορία: Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.