ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

Ο.Α.Ε.Ε - ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ - ΤΣΑ - ΤΑΕ

Αγίου Νικολάου 5 Κόρινθος, Τ.Κ. 20100
Δήμος Κορινθίων, Νομός Κορινθίας

Τηλ.: 2741022351

Κατηγορία: ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ - ΤΣΑ - ΤΑΕ

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.