ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

Σχετικές καταχωρίσεις για ΙΕΚ - Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΠΛΑΤΩΝ ΚΕΚ ΑΕ
 
ΠΛΑΤΩΝ ΚΕΚ ΑΕ
    Εθν. Αμύνης 9 Θεσσαλονίκη , 54622  Θεσσαλονίκης  Θεσσαλονίκης 
  • Εκπαιδευτήρια Επαγγελματικ. Κατάρτισης | Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών | Περισσότερα.....

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.