ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

DELTA TRADE - ΔΕΛΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤυποποιημένα τρόφιμα - Εταιρίες τυποποιημένων

Τσέλιου Δήμου 30 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54454
Δήμος Θεσσαλονίκης, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310989700
Φαξ: 2310989775
Κιν.: 6944548146

Κατηγορία: Τρόφιμα

  • Τρόφιμα δομ/ά υλικά καταναλωτικά αγαθά
  • Εισαγωγές - εξαγωγές
  • Απορρυπαντικά - χαρτικά - λάδι
  • Λιανική & χονδρική πώληση

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.