ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΔΕΗ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥΕποπτευόμενοι Οργανισμοί - Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) - Ιδρύματα

Λεωφόρος Ιωνίας 166 Αθήνα, Τ.Κ. 11144
Δήμος Αθηναίων, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2102002900

Κατηγορία: ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Σχετικές καταχωρίσεις για ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

ΔΕΗ - ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.