ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΤΟΕΒ ΣΑΒΑΛΙΩΝΕποπτευόμενοι Οργανισμοί - Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) - Ιδρύματα

Σαβάλια, Τ.Κ. 27200
Δήμος Ήλιδας, Νομός Ηλείας

Τηλ.: 2622061243

Κατηγορία: ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.