ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΤΠΝ - 505 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ ΒΟΛΟΥ - ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΕποπτευόμενοι Οργανισμοί - Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) - Ιδρύματα

Εθνικών Αγώνων Νέα Ιωνία, Τ.Κ. 38445
Δήμος Βόλου, Νομός Μαγνησίας

Τηλ.: 2421085800
Φαξ: 2421086662

Κατηγορία: ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Σχετικές καταχωρίσεις για ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

ΤΠΝ - 505 ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ ΒΟΛΟΥ - ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.