ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΤΡΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Είδη συσκευασίας

Λάμψα 1 & Κηφισίας 135 Αθήνα, Τ.Κ. 11524
Δήμος Αθηναίων, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2106993700
Φαξ: 2106993704

Κατηγορία: Συσκευασίας Μηχανήματα, Είδη και Υλικά

ΤΡΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
  • Μηχανήματα συσκευασίας
  • Μηχανήματα ποιοτικού ελέγχου
  • Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων
  • Μηχανήματα αυτοματοποίησης αποθηκών

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.