ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΔΗΜΟΣ ΙΤΕΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΙΡΡΑΣΔήμοι - Κοινότητες

Κίρρα, Τ.Κ. 33100
Δήμος Δελφών, Νομός Φωκίδας

Τηλ.: 2265032977

Κατηγορία: Δήμοι - Κοινότητες - Δημοτικές Ενότητες

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.