ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

Κ.Ε.Κ. ΕΡΕΥΝΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑΚέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)

Εκτελεσθέντων 14 Ιωάννινα, Τ.Κ. 45445
Δήμος Ιωαννιτών, Νομός Ιωαννίνων

Τηλ.: 2651083420

Κατηγορία: ΚΕΚ - Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σχετικές καταχωρίσεις για ΚΕΚ - Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Κ.Ε.Κ. ΕΡΕΥΝΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.