ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝΕποπτευόμενοι Οργανισμοί - Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας (ΔΕΚΟ) - Ιδρύματα

Νιγρίτα, Τ.Κ. 62200
Δήμος Βισαλτίας, Νομός Σερρών

Τηλ.: 2322025840
Φαξ: 2322025853

Κατηγορία: ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

Σχετικές καταχωρίσεις για ΔΕΚΟ - Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.