ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΔΕΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣΠαραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Καρπενήσι, Τ.Κ. 36100
Δήμος Καρπενησίου, Νομός Ευρυτανίας

Τηλ.: 2237080015

Κατηγορία: Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.