ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΡΟΥΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΔήμοι - Κοινότητες

Άστρος, Τ.Κ. 22001
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Νομός Αρκαδίας

Τηλ.: 2755360152
Φαξ: 2755360167

Κατηγορία: Δήμοι - Κοινότητες - Δημοτικές Ενότητες

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.