ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕΠαραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Στρατηγού Πλαστήρα Νικόλαου 103 Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 13562
Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2102611497

Κατηγορία: Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.