ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ TAEKWON-DO ΕΛΛΑΔΟΣ - Α.Ο.Τ.Ε.Σύλλογοι | Ενώσεις | Σωματεία

Τ.Θ.31045 Νεάπολη, Τ.Κ. 56728
Δήμος Νεάπολης - Συκεών, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310672006
Φαξ: 2310672009

Κατηγορία: Σύλλογοι - Ενώσεις - Σωματεία

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.