ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΕΛΕΣΚΟΕργοληψίες Γενικές

Τζωρτζ 34 Αθήνα, Τ.Κ. 10682
Δήμος Αθηναίων, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2103809522

Κατηγορία: Εργοληψίες Γενικές

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.