ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΠΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε.Λευκοσιδηρουργία

A

Θέση Λούτσα Μαγούλα, Τ.Κ. 19018
Δήμος Ελευσίνας, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2105515200
Φαξ: 2105552258

Κατηγορία: Λευκοσιδηρουργία

  • Λευκοσίδηρος
  • Είδη λευκοσιδηρουργίας
  • Μέταλλα - Μεταλλικά προϊόντα
  • Επεξεργασία & χονδρική εμπορία λευκοσ.

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Χάρτης: ΠΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε.

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.