ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΞΕΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕίδη Κομμωτηρίου

A

Βορείου Ηπείρου 24 Γλυφάδα, Τ.Κ. 16562
Δήμος Γλυφάδας, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2109614595
Φαξ: 2109628634

Κατηγορία: Είδη Κομμωτηρίου

  • Κομμωτηρίου Είδη
  • Κομμωτηρίου Εξοπλισμός
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Χάρτης: ΞΕΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.