ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΔήμοι - Κοινότητες

Μορφοβούνι, Τ.Κ. 43150
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, Νομός Καρδίτσας

Τηλ.: 2441352200
Φαξ: 2441095308
Κιν.: 6977680776

Κατηγορία: Δήμοι - Κοινότητες - Δημοτικές Ενότητες

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.