ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΛΕΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε.Πλεκτά - Βιομηχανίες πλεκτών

Μάνδρα, Τ.Κ. 19600
Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2105558890

Κατηγορία: Πλεκτά

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.