ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

28ης Οκτωβρίου (ή Πατησίων) 289 Αθήνα, Τ.Κ. 11144
Δήμος Αθηναίων, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2102281778
Φαξ: 2102281665

Κατηγορία: Εκκλησίες - Μοναστήρια - Μητροπόλεις

Σχετικές καταχωρίσεις για Εκκλησίες - Μοναστήρια - Μητροπόλεις

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
 
 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.