ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΜΙΝΩΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΠλαστικά Είδη

ΒΙ.ΠΕ. Οδός Θ' Ηράκλειο, Τ.Κ. 71601
Δήμος Ηρακλείου, Νομός Ηρακλείου

Τηλ.: 2810380967
Φαξ: 2810380965
Κιν.: 6975907975

Κατηγορία: Πλαστικά Είδη

  • Πλαστικές Κλούβες
  • Πλαστικά Κιβώτια Μιας Χρήσης

Επιπλέον Πληροφορίες

  • ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΟΥΒΕΣ
  • | ΒΙ.ΠΕ Οδός Θ΄
  • | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 380966
  • | FAX: 2810 380965
  • | ΜΙΝΩΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ
  • | ΤΗΛ. 2810 380966 - 2810 380967
  • | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.