ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ ΕΠΕΕίδη - Υλικά Σχεδίου και Ζωγραφικής

Καστριτσίου 13 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54623
Δήμος Θεσσαλονίκης, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310276087
Φαξ: 2310276747

Κατηγορία: Είδη και Υλικά Σχεδίου και Ζωγραφικής

Σχετικές καταχωρίσεις για Είδη και Υλικά Σχεδίου και Ζωγραφικής

ΧΕΛΙΔΟΝΗΣ ΕΠΕ

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.