ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣΗμερήσιες Εφημερίδες - Περιοδικός Τύπος

Δαναΐδων 4 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54626
Δήμος Θεσσαλονίκης, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310779111
Φαξ: 2310257326

Κατηγορία: Εφημερίδες και Περιοδικά

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.