ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΤΕΧΝΟΠΥΡ ΑΒΕΕΚοντέινερ - Εμπορευματοκιβώτια

ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ, Τ.Κ. 19300
Δήμος Ασπροπύργου, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2105571625
Φαξ: 2105577056

Κατηγορία: Εμπορευματοκιβώτια (Κοντέινερ)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.