ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΜΠΕΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕΕίδη Ραπτικής

Βασιλέως Ηρακλείου 15 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624
Δήμος Θεσσαλονίκης, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310272653
Φαξ: 2310272653

Κατηγορία: Είδη Ραπτικής

Σχετικές καταχωρίσεις για Είδη Ραπτικής

ΜΠΕΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕ

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.