ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΙδιωτικά Εκπαιδευτήρια

A

Λεωφόρος Κέννεντυ Τζων 50 Πυλαία, Τ.Κ. 55535
Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310311711
Φαξ: 2310300202

Κατηγορία: Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια   |  Χορηγός Νομού Θεσσαλονίκης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
  • Παιδικός Σταθμός Νηπιαγωγείο Δημοτικό
  • Γυμνάσιο Λύκειο Αθλητισμός Μουσική
  • Ψηφιακό Σχολείο - Διαδραστικοί Πίνακες
  • E-learning Υπολογιστές Ξένες Γλώσσες

Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο είναι ένας σύγχρονος πολυδύναμος και πολυεπίπεδος εκπαιδευτικός οργανισμός που περιλαμβάνει: Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Στόχοι & Φιλοσοφία: Το Αριστοτέλειο Κολλέγιο είναι ένας πολυδύναμος εκπαιδευτικός οργανισμός που καλύπτει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοδοξία των ανθρώπων του είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας μέσω της Γνωστικής – Ηθικής – Κοινωνικής διεύρυνσης του παιδιού. Γνωστικά: Εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι και αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία (διαδίκτυο, οπτικοακουστικά μέσα, τηλεκπαίδευση), Ηθικά: Η παροχή υψηλών ηθικών αξιών, τα σωστά πρότυπα και η υιοθέτηση ιδανικών είναι αναγκαία για ένα παιδί που πρόκειται να ενταχθεί στην κοινωνία. Αξίες όπως ο εθελοντισμός, ο ανθρωπισμός και το ευ αγωνίζεσθαι γίνονται πράξη και συνείδηση στους μαθητές μέσω της βιωματικής μάθησης. Κοινωνικά: Ιδιαίτερη μέριμνα δίνουμε στην ομαλή κοινωνικοποίηση του παιδιού μέσα από ένα πλήθος δράσεων σύμφωνες πάντα με την ηλικία του μαθητή. Δραστηριότητες εντός και εκτός του σχολείου.

Γενικές πληροφορίες

  • Περίοδος Λειτουργίας:  Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Χάρτης: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.