ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.Εκκλησιαστικά Είδη

A

Σελευκιδών 2 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54630
Δήμος Θεσσαλονίκης, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310518735
Φαξ: 2310518516

Κατηγορία: Εκκλησιαστικά Είδη

 • Ιεροράπτης Ράσα Ζωστικά Άμφια
 • Στόφες - Καλύμματα Αγίας Τραπέζας
 • Πολυέλαιοι - Καντήλια - Μανουάλια

Επιπλέον Πληροφορίες

 • ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
 • | ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ
 • | ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • | 1ος - 2ος όροφος
 • | ΙΕΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 • | ΙΕΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 • | e-mail: bolkasgr@yahoo.gr
 • | Σελευκιδών 2 Τ.Κ. 546 30
 • | ΑΠΟ ΤΟ 1967
 • | Σελευκιδών 2 Τ.Κ. 546 30
 • | ΙΕΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1967
 • | ΤΗΛ. 2310 518735 FAX: 2310 518516
 • | 2310 518735
 • | ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.
 • | ΙΕΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 • | ΑΠΟ ΤΟ 1967
 • | ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • | ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
 • | ΤΗΛ. 2310 518735 FAX: 2310 518516
 • | e-mail: bolkasgr@yahoo.gr
 • | 1ος - 2ος όροφος
 • | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 518735
 • | Σελευκιδών 2 Τ.Κ. 546 30
 • | ΤΗΛ. 2310 518735 FAX: 2310 518516
 • | ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
 • | ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
 • | Σελευκιδών 2 (Τ.Κ. 546 30)
 • | ΑΠΟ ΤΟ 1967
 • | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 518735
 • | ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.
 • | ΤΗΛ. 2310 518735 FAX: 2310 518516
 • | ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • | e-mail: bolkasgr@yahoo.gr
 • | ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.
 • | ΙΕΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 • | ΑΠΟ ΤΟ 1967
 • | ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • | ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ
 • | ΤΗΛ. 2310 518735 FAX: 2310 518516
 • | e-mail: bolkasgr@yahoo.gr
 • | 1ος - 2ος όροφος
 • | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 518735
 • | Σελευκιδών 2 Τ.Κ. 546 30
 • | ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • | 1ος - 2ος όροφος
 • | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 518735
 • | e-mail: bolkasgr@yahoo.gr
 • | 1ος - 2ος όροφος
 • | ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.
 • | ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ
 • | Σελευκιδών 2 (Τ.Κ. 546 30)
 • | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • | ΙΕΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 • | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 518735
 • | ΙΕΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1967
 • | e-mail: bolkasgr@yahoo.gr
 • | e-mail: bolkasgr@yahoo.gr
 • | ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ &
 • | ΑΠΟ ΤΟ 1967
 • | ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ &
 • | ΑΠΟ ΤΟ 1967
 • | 1ος - 2ος όροφος
 • | ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.
 • | ΙΕΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 • | ΑΠΟ ΤΟ 1967
 • | ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ &
 • | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • | ΤΗΛ. 2310 518735 FAX: 2310 518516
 • | e-mail: bolkasgr@yahoo.gr
 • | 1ος - 2ος όροφος
 • | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 518735
 • | Σελευκιδών 2 Τ.Κ. 546 30
 • | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 518735
 • | ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.
 • | ΤΗΛ. 2310 518735 FAX: 2310 518516
 • | ΤΗΛ. 2310 518735 FAX: 2310 518516
 • | Σελευκιδών 2 Τ.Κ. 546 30
 • | Σελευκιδών 2 Τ.Κ. 546 30
 • | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • | 2310 518735
 • | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • | ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.
 • | ΤΗΛ. 2310 518735 FAX: 2310 518516
 • | ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.
 • | ΙΕΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 • | ΑΠΟ ΤΟ 1967
 • | ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ &
 • | ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
 • | ΤΗΛ. 2310 518735 FAX: 2310 518516
 • | e-mail: bolkasgr@yahoo.gr
 • | 1ος - 2ος όροφος
 • | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 518735
 • | Σελευκιδών 2 Τ.Κ. 546 30
 • | 1ος - 2ος όροφος
 • | e-mail: bolkasgr@yahoo.gr
 • | 1ος - 2ος όροφος
 • | ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ &
 • | ΙΕΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Χάρτης: ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.