ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.Εκκλησιαστικά Είδη

A

Σελευκιδών 2 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54630
Δήμος Θεσσαλονίκης, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310518735
Φαξ: 2310518516

Κατηγορία: Εκκλησιαστικά Είδη

  • Ιεροράπτης Ράσα Ζωστικά Άμφια
  • Στόφες - Καλύμματα Αγίας Τραπέζας
  • Πολυέλαιοι - Καντήλια - Μανουάλια

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Χάρτης: ΜΠΟΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΚ.

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.