ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΤΕΨΑ ΕΠΕΨυκτικές εγκαταστάσεις

Κύπρου 18 & Αρχιμήδους Ταύρος, Τ.Κ. 17778
Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου, Νομός Αττικής

Τηλ.: 2104819013
Φαξ: 2104829973

Κατηγορία: Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, Είδη & Υλικά

  • Εξατμιστές Συμπυκνωτές
  • Ψυκτικά Θερμαντικά στοιχεία
  • Συμπυκνωτικές μονάδες
  • Ειδικές κατασκευές

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.