ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΤΣΟΥΚΑΡΗ - ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π.Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα

A

Καρδαμάδα Χίος, Τ.Κ. 82100
Δήμος Χίου, Νομός Χίου

Τηλ.: 2271078662
Φαξ: 2271078662

Κατηγορία: Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα

  • ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
  • ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ
  • ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  • ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Χάρτης: ΤΣΟΥΚΑΡΗ - ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π.

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.