ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΤΣΟΥΚΑΡΗ - ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π.Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα

A

Καρδαμάδα Χίος, Τ.Κ. 82100
Δήμος Χίου, Νομός Χίου

Τηλ.: 2271078662
Φαξ: 2271078662

Κατηγορία: Γεωργικά Εργαλεία και Μηχανήματα

 • ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 • ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
 • ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

Επιπλέον Πληροφορίες

 • ΤΣΟΥΚΑΡΗ - ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π.
 • | Καρδαμάδα
 • | Γεωργικά Μηχανήματα - Λάστιχα Άρδευσης
 • | Αντλίες - Γεωργικά Φάρμακα & Λιπάσματα
 • | ΧΙΟΣ 22710 78662
 • | Κτηνοτροφικοί Εξοπλισμοί
 • | ΤΗΛ. 22710 77208 ΤΗΛ/FAX: 22710 78662

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Χάρτης: ΤΣΟΥΚΑΡΗ - ΜΥΡΙΑΓΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π.

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.