ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Please wait... loading

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΗΛΙΑΔΗ ΑΕΚτηνοτροφεία - Χοιροτροφεία - Πτηνοτροφεία

ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΑΓΡ. 1234 Νέα Μαγνησία, Τ.Κ. 57008
Δήμος Δέλτα, Νομός Θεσσαλονίκης

Τηλ.: 2310780274
Φαξ: 2310783520

Κατηγορία: Κτηνοτροφεία - Χοιροτροφεία - Πτηνοτροφεία

Σχετικές καταχωρίσεις για Κτηνοτροφεία - Χοιροτροφεία - Πτηνοτροφεία

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΗΛΙΑΔΗ ΑΕ
 
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΗΛΙΑΔΗ ΑΕ

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Ιωνία Τ.Θ. 497
 • | www.poultry.gr
 • | e-mail: info@poultry.gr
 • | ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ
 • | ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΗΛΙΑΔΗ Α.Ε.
 • | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 783520
 • | Μονάδα Παραγωγής Αυγών
 • | ΤΗΛ. 2310 783520 - 2310 780274
 • | Μονάδα Παραγωγής Αυγών
 • | ΤΗΛ. 2310 783520 - 2310 780274
 • | e-mail: info@poultry.gr
 • | ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΗΛΙΑΔΗ Α.Ε.
 • | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310 783520
 • | ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ
 • | www.poultry.gr
 • | Ιωνία Τ.Θ. 497

Ταξινόμηση καταχώρησης στον Χρυσό Οδηγό (xo.gr)

Διαφήμιση

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.