ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ

ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
xo.gr ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΕΝΤΡΟ - ΔΗΜΟΣ)

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.