ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πρέβεζα

 

Ανοιχτά από 08:00 έως 15:00 και 17:00 έως 21:00 το βράδυ

ΦαρμακείοΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 46, ΠΡΕΒΕΖΑ (Διαδρομή) 2682089033

Ανοιχτά από 08:30 έως 14:30 και 17:30 έως 21:00 το βράδυ

ΦαρμακείοΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
ΚΑΤΣΑΜΩΡΗ ΕΛΕΑΝΑΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 13, ΠΡΕΒΕΖΑ (Διαδρομή) 2682026007

Ανοιχτά από 08:00 έως 08:00 της επομένης

ΦαρμακείοΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 11, ΠΡΕΒΕΖΑ (Διαδρομή) 2682023196

Ανοιχτά από 08:30 έως 23:00 το βράδυ

ΦαρμακείοΔιεύθυνσηΤηλέφωνο
ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 41, ΠΡΕΒΕΖΑ (Διαδρομή) 2682022215
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.