ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ

Αίτηση διόρθωσης στοιχείων καταχώρισης

Εντοπίσατε κάποιο λάθος σε κάποια καταχώριση στο ‘www.xo.gr’; Μπορείτε συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία να διορθώσετε τυχόν λανθασμένα στοιχεία. H εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ προσπαθεί πάντα να ανανεώνει τη βάση δεδομένων της, για να σας παρέχει σωστή πληροφόρηση και σας ευχαριστεί για τη συμβολή σας στη βελτίωση του περιεχομένου της.

Σημείωση: Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Στοιχεία Πελάτη

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας (ιδιοκτήτης ή εργαζόμενος στην εταιρία που ανήκει η καταχώριση σας) για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν χρειαστεί:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία Τρέχουσας Καταχώρισης

Παρακαλούμε συμπληρώστε την επωνυμία, το τηλέφωνο και την κατηγορία επαγγέλματος της επιχείρησης της καταχώρισης, όπως εμφανίζονται στο‘www.xo.gr’:

 
 
Κατηγορία  

Αλλαγές Καταχώρισης

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε στην καταχώριση. Σας παρακαλούμε να δηλώνετε ποιο στοιχείο της καταχώρισης επιθυμείτε να αλλάξετε (επωνυμία, τηλέφωνο, διεύθυνση, Δήμο). Αν επιθυμείτε να προβείτε σε αλλαγή σε κάποιο από τα προϊόντα του ‘www.xo.gr’ (ιστοσελίδα, e-mail, σελίδα πληροφοριών, διαφήμιση) παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 800 110 1888.

 

Πώς θα επιθυμούσατε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημα σας;


  • Απαραίτητες Διευκρινίσεις:
  • 1. Η αποδοχή της αίτησης αλλαγής στοιχείων καταχώρισης βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ.
  • 2. Η Εταιρεία δεν καθίσταται υπεύθυνη για λάθη ή παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
  • 3. Η αλλαγή των στοιχείων καταχώρισης ισχύει για τη συγκεκριμένη κατηγορία που υπήρχε η καταχώριση.
  • 4. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να εξακριβώσουμε τα στοιχεία σας.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.