ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ

Συνήθεις ερωτήσεις

Γενικά:

1. Ποιοι είμαστε;

2. Πως μπορώ να ενημερωθώ για τα προϊόντα της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ;

Για το Χρήστη:

3. Τι είναι το www.xo.gr;

4. Οι αναζητήσεις που κάνω δεν μου επιστρέφουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, τι μπορώ να κάνω;

5. Ψάχνω το τηλέφωνο μίας γνωστής επιχείρησης της περιοχής μου, αλλά δεν μπορώ να βρω τα στοιχεία της. Γιατί;

6. Κάθε πότε ανανεώνονται οι πληροφορίες που παρέχει το www.xo.gr;

7. Πως καθορίζεται η σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων;

8. Πρόσεξα ότι τα στοιχεία μίας καταχώρισης είναι λανθασμένα. Τί μπορώ να κάνω;

Για τον Επαγγελματία:

9. Πως μπορώ να προβληθώ στο www.xo.gr;

10. Πως μπορώ να αποκτήσω μία δωρεάν καταχώριση;

11. Υπάρχει περίπτωση να είμαι ήδη καταχωρημένος στο www.xo.gr;

12. Τα στοιχεία της καταχώρισής μου άλλαξαν ή είναι λανθασμένα. Τι μπορώ να κάνω;

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.