ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ

Επικοινωνία

Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ είναι πρόθυμη να απαντήσει σε κάθε ερώτημα, σχόλιο, ή προτάσεις σας.

Τηλ: 800 11 01888

Fax: 210-9204298

E-mail: customerservice@yellowpages.gr

Για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα ή πρόβλημα σχετικά με την παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να επικοινωνήστετε στο webmaster@yellowpages.gr

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.