ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Ακολουθήστε μας στο twitter  Βρείτε μας στο twitter
 • Αα
 • Ββ
 • Γγ
 • Δδ
 • Εε
 • Ζζ
 • Ηη
 • Θθ
 • Ιι
 • Κκ
 • Λλ
 • Μμ
 • Νν
 • Ξξ
 • Οο
 • Ππ
 • Ρρ
 • Σσ
 • Ττ
 • Υυ
 • Φφ
 • Χχ
 • Ψψ
 • Ωω
 • Aa
 • Bb
 • Cc
 • Dd
 • Ee
 • Ff
 • Gg
 • Hh
 • Ii
 • Jj
 • Kk
 • Ll
 • Mm
 • Nn
 • Oo
 • Pp
 • Qq
 • Rr
 • Ss
 • Tt
 • Uu
 • Vv
 • Ww
 • Xx
 • Yy
 • Zz

Θέατρο Λαμπέτη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, Αθήνα Αττική , 11472

Τηλ. 210 6463685 

 

Θέατρο "Αλίκη Βουγιουκλάκη" - Νταμάρι Βριλησσίων

Μεταμορφώσεως Σωτήρος και Υψηλάντου, Βόρεια προάστια Αττική

Τηλ. 210 6871700 

 

Θέατρο Πέτρας

Ρωμυλίας 1, Δυτικά Προάστια Αττική

Τηλ. 210 5065434, 210 5012402 

 

Θέατρο Αλέξης Μινωτής

Ιερά Οδός και Δαρδανελίων, Δυτικά Προάστια Αττική

Τηλ. 210 5311168 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.